Categories
HOME

Transformimi i pabesueshëm i 3-vjeçarit “të ma.llk.uar” të shpëtuar nga akt.ivi..stj.a daneze në Nigeri (fotot)

Një fëmijë i b.ra.kt.is.ur drejt vd.ekj.es nga prindërit e tij dhe ko.muni.teti prej be.styt.ni.ve se ishte “i ma.llk.ua.r”, ka pësuar një transformim rrënjësor pasi u shpëtua nga një akti.vist.e bamirësie nga Danimarka.

Pesë vjet më parë në rr.jet u shpërndanë pamjet e rë.n.da të tre-vjeçarit të k.eqush.qyer, i br.ak.tis.ur në rrugët e Eket në Nigeri.

Në janar 2016, filantropistja daneze Anja Ringgren Loven e shpëtoi të voglin, i cili më pas u quajt Hope (Shpresë), i cili ishte br.akt.isu.r në fatin e tij nga familja pasi besonin se ishte “i ma.gjepsur”.

Anja tregon: “Hope ishte në gjendje të rë.nd.ë kur e shpëtuam. Ai ishte shumë i ke.qus.hqy.er dhe kishte disa sëm.un.dj.e. Dy javët e para ai qëndroi në sp.it.al në gjendej të rë.nd.ë. Ne nuk e dinim nëse do të mbij.eton.te apo jo”.

Por sot i vogli, i cili për.mb.ysi shanset duke i mbi.jetu.ar të kaluarës tr.au.matik.e, është një shtatë-vjeçar i lumtur.

Kjo falë bamirësisë së themeluar nga Anja e quajtur ‘Land of Hope’.

Grupi ka ndihmuar në shpëtimin e qindra fëmijëve të br.ak.tisu.r gjatë tetë viteve të fundit, kryesisht në kontinentin afrikan, të cilët si ‘Hope’ a.ku.zoh.en si ‘të m.all.k.uar.’.

Pas shpëtimit nga vd.ek.ja e sigurtë në rrugë, Hope ishte dërguar në s.pit.al, ku kishte marrë mjekime për të v.rar.ë k.rimat në barkun e tij dhe kishte bërë tra.ns.fuz.io.n g.ja.k…u për të shtuar qeliza të k.uqe.

Më pas ai u ushqye dhe u arsimua nga grupi i bamirësisë, dhe tashmë ai nuk ngjason më fare me fëmijën në prag të vd.ekj.es që pre.ku zemrat e botës me fotot në 2016.

Anja thotë: “Hope është tashmë në shëndet të plotë dhe i pëlqen shumë të shkojë në shkollë. Ai është inteligjent, ka pasion artin dhe kërkon të jetë kreativ. Ne e quajmë nganjëherë ‘Pikaso i vogël’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.